Yrkeshögskola


Avena internet blogg

Robotteknik


Ansökan

Hur får du ett drömhus att stå stadigt år efter år och rymma allt det som både kund, arkitekt och verkligheten vill få in mellan väggarna?

Det går – men det krävs kunskap om både drömmar, ritningar, produktion, material och modern teknik.

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Trähusprojektör är utformad i nära samarbete med trähusbranschen och är därför skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta kvinnor och män.

Du lär dig de viktiga principerna för konstruktion och produktion av trähus, materialspecifikationer och vilka ritningar som är nödvändiga i de olika faserna.

I yrkeslivet använder du olika CAD-program, och eftersom du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt har du stora möjligheter till att öva.

Trähusprojektörer är en exklusiv yrkeskår, som finns vid alla trähusföretag. Eftersom branschen upplever att projekteringsfasen är en “flaskhals” i husproduktionen ser arbetsmarknaden god ut i hela Sverige.

“…inom Deromekoncernen ser vi en kraftig tillväxt inom vår husdivision och rekrytering av rätt personal med rätt utbildning blir framtida nyckelfrågor för att lyckas…En utbildning likt detta underlättar vår rekrytering avsevärt…” ~ teknisk chef


Citat

Du kan välja på att antingen söka via webben eller genom att skicka in en pappersblankett I båda fallen måste du komplettera din ansökan med kopior på betyg från skolor och arbetsplatser.


Citat från branschen om utbildningen “…Vi har under årens lopp vikt praktikplatser åt studenter på Avena och vi är mycket nöjda med det vi sett hittills. Att utöka utbildningen till två år och ge studenten en bredare bas är mycket positivt. Inom Deromekoncernen ser vi en kraftig tillväxt inom vår husdivision och rekrytering av rätt personal med rätt utbildning blir framtida nyckelfrågor för att lyckas. De som idag kommer från Avena och är trähusprojektörer stämmer väl in på de resurser som vi söker idag och i framtiden. En utbildning likt detta underlättar vår rekrytering avsevärt och vi vet vad vi får…”

“…När den globala lågkonjunkturen vänder är det viktigt att vi kan få tag i kvalificerad personal. Bristen på människor med byggutbildning är och kommer att vara stort oavsett vilken nivå det gäller. Pensionsavgångarna de närmaste åren gör att vi tappar många medarbetare. För Trivselhus del är det viktigt att kunna fylla på med kompetenta medarbetare…Kvalificerad Trähusprojektör med examen från Yrkeshögskola är en utbildning som riktar sig direkt till oss och som vi har behov av.”

“…Vi på Willa Nordic kan konstatera att det är mycket svårt att få tag på kompetent personal till vår projekteringsavdelning… Därför välkomnar vi en bra utbildning av trähusprojektörer som är under två år och ger en bra grund att stå på. Vi tror att det inom de närmsta åren kommer att bli en stor efterfrågan på nya kompetenta projektörer när en ny högkonjunktur på byggmarknaden kommer…”

“…på grund av den lågkonjunktur som rått under 1,5 år, med stora varsel och uppsägningar, kommer det att uppstå en stor brist på teknisk kompetens ute i husföretagen…åldersstukturen är fortfarande hög och vi kommer de närmsta fem åren att ha stora pensionsavgångar. Detta i kombination med att de flest yngre medarbetarna har fått lämna verksamheten gör att det bli en stor brist på denna kompetens…”

“…den ettåriga KY-utbildning, Trähusprojektering, har hjälpt oss på Eksjöhus AB och vår kollegor i branschen att hitta personal för att möta pensionsavgångar…Vi räknar med att behovet av ny personal kommer att hålla i sig…Vi har funnit att en mer fördjupad och gedigen utbildning med fokus på konstruktion vore önskvärt. introduktionen skulle då bli effektivare både för företaget och den nyanställde. Den tvååriga Yh-utbildningen, Kvalificerad Trähusprojektör, fyller det behovet och önskemålet…”

“…vi på AnebyHus AB anser att den branschanpassade utbildningen fyller en viktig roll för företaget och branschens utveckling…vi vet att det kommer att finnas stor efterfrågan på våra produkter samtidigt som det i nuläget är svårt att rekrytera teknisk personal såsom ritare/konstruktörer…Med en fortsatt utveckling i småhusbranschen ser vi ett behov av utbildning av Trähusprojektörer samtidigt som vi har fortsatta pensionsavgångar av sådan personal…”

“…vi vill från Sävsjö Trähus sida bekräfta att det finns ett stort behov av att rekrytera Trähusprojektörer…Vi ser mycket positivt på att det blir en fortsättning med en tvåårig Yrkeshögskoleutbildning till Kvalificerad Trähusprojektör…”


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet:

Alla utbildningar kräver att du har så kallad grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Den kan uppfyllas på olika sätt enl. nedan:

  • Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursplan

Kursplan (utdrag ur) 5 Yh-poäng = 1 veckas studier

Kommunikation, 5 Yh-poäng Kursen ger kunskaper i gruppsamverkan samt ger ökad medvetenhet om de krav som olika språksituationer ställer.

Matematik, 30 Yh-poäng Kursen ger förståelse och förmåga att tillämpa matematik som krävs för byggnadstekniska beräkningar.

CAD, 25 Yh-poäng Kursen ger kunskaper för att kunna använda CAD som ett ritverktyg, samt kunskap om skillnader mellan 2D och 3D.

Byggfysik och byggnormer, 40 Yh-poäng Kursen ger god förståelse för hur ett trähus påverkas av de föreskrifter som finns angående fukt, brand, ljud och ljus. den ger kunskaper om BBR:s krav kring bostadens utformning samt förståelse för bygglovsprocessen, planförfarandet och tolkning av detaljplaner.

Konstruktion, 65 Yh-poäng Kursen ger förståelse för begrepp inom lagstiftning och statik som berör byggkonstruktion. Kursen ger kunskaper i trä- och stålkonstruktioner. dessutom ingår geokonstruktion och stomstabilisering.

Byggteknik, 45 Yh-poäng Kursen ger kunskaper inom materiallära, byggfysik, energihushållning, byggnadens klimatskal m.m.

Examensarbete, 25 Yh-poäng Den studerande ska producera egna ritningar och handlingar avsedda för prefabproduktion av småhus samt producera ritningar för tillverkning och till byggarbetsplatsen. Dessutom ska byggfysikaliska- och grundläggande konstruktionsberäkningar finnas med.

Lärande i arbete (LIA), 100 Yh-poäng Kursen ger god förtrogenhet med trähusprojektörens yrkessituation.


Blogroll


Advert

Se EuropeID.com - lokal närvaro för begränsade domäner