Högskola


Avena internet blogg

Bättrekonceptet

Kompetensutveckling av personal!

Bättre-kurser är ett kostnadsfritt högskole-alternativ för kompetensutveckling av personal på företag och i olika organisationer. Kurserna är speciellt utformade för att underlätta ett aktivt deltagande från medarbetarna samt att de kunskaper som inhämtas kan omsättas direkt i praktiken.

Inom Bättrekonceptet arbetar vi med flexibla distanskurser via Internet samt föreläsningar via telebild, vilka kan ses på ett lärcentrum i deltagarens kommun. Kursansvariga besöker även fysiskt de olika lärcentra som deltar i aktuell kurs.

De konkreta behov av kompetensutveckling som finns i företag och organisationer styr vilka Bättre-kurser som ges på Högskolan.

Bättrekonceptet bygger förtroende mellan näringsliv, högskolor och lärcentra

I konceptet spelar lärcentra en viktig roll. I närkontakt med det lokala näringslivet söker de upp företag och marknadsför kurserna. Det är i det lokala lärcentrumet som deltagarna samlas en gång per vecka under kurserna. Där byggs och utvecklas det viktiga nätverket mellan individer och mellan företag. Via telebildkonferenser är kursledaren på högskolan närvarande och under varje kurs träffas dessutom kursledaren och deltagare fysiskt flera gånger.

Några av de företagsvinster som kurserna leder till är:

  • reella mätbara förbättringar i verksamheten som ett direkt resultat av kursen
  • nätverksbildningar på både individ- och organisationsnivå med andra företag i regionen
  • en gemensam plattform och ett gemensamt språk för de medarbetare som deltar, vilket ger en dynamik i utvecklingen av företaget
  • en nyfikenhet på fortbildning i allmänhet och högskolestudier i synnerhet, vilket gynnar utveckling i företaget
  • att företaget får en direktkontakt till högskolevärlden genom engagerade kursledare

Blogroll


Advert

Se EuropeID.com - lokal närvaro för begränsade domäner