Information till företagare


Avena internet blogg

Allmän information

Lärcentrum erbjuder specialanpassad utbildning till företag och organisationer, på en eftergymnasial nivå till nytta för regionens näringsliv och offentliga sektor.

Här finns Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY), fristående högskolekurser via videokonferens, kurser inom Bättrekonceptet samt Öppna föreläsningar.

Kvalificerad Yrkesutbildning

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredsställa ett reellt behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Regionens företag påverkar alltid innehåll, mål och genomförande av utbildningarna. Avena erbjuder Trähuskonstruktion och Robotteknik

Bättrekonceptet

Bättre-kurser är ett kostnadsfritt högskolealternativ för kompetensutveckling av personal på företag och i olika organisationer. Kurserna är speciellt utformade för att underlätta ett aktivt deltagande från medarbetarna samt att de kunskaper som inhämtas kan omsättas direkt i praktiken.

Högskolekurser

Genom Avena Lärcentrums nära kontakter med flera högskolor och universitet i Sverige är det möjligt att erbjuda kompetenshöjning inom olika områden till företag och organisationer i regionen. Kurserna är kostnadsfria, förutom kurslitteratur.

Öppna föreläsningar

Under vår- och höstterminen finns det möjlighet att under tidig morgon eller sen eftermiddag lyssna till inspirerande och kompetenshöjande föreläsningar inom olika ämnesområden. T ex ledarskap, hälsa och miljö. Deltagandet är kostnadsfritt och det behövs inga förkunskaper. Öppna föreläsningar ges för sjunde året i rad och blir mer och mer omtalade och populära. Intresset för föreläsningarna har ökat både bland företag och privatpersoner.

Videokonferens

Videokonferens är ett modernt kommunikationsmedia.

Videokonferens används bland annat vid distansarbete, företagsutbildningar, högskolestudier, möten och konferenser.

Att använda videokonferens ger många besparingar. Man behöver inte lägga ner tid för långa resor för att konferera. Det ger också positiva miljöfördelar när man slipper bilresor.


Blogroll


Advert

Se EuropeID.com - lokal närvaro för begränsade domäner