Yrkeshögskola


Avena internet blogg

Allmän information

Yrkeshögskola (Yh)

Yrkeshögskolan innefattar två eftergymnasiala utbildningsformer som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande:

  • Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning)
  • Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning)

Utbildningarna kan sägas vara Yh-utbildningarnas föregångare. KY-utbildningar har funnits i cirka 15 år, medan de första Yh-utbildningarna startade hösten 2009. Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh-utbildningar, men under en övergångsperiod (längst fram till 2013) kommer båda utbildningsformerna att finnas. Yrkeshögskolan syftar till att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Utbildningstiden kan variera mellan 1 – 3 år. Fem Yh-poäng motsvarar en veckas studier. En KY-poäng motsvarar 1 veckas studier

En yrkeshögskoleutbildning öppnar oanade möjligheter för positiv utveckling både på arbetsmarknaden och för människor som vill ha nya utmaningar. Dessutom leder de med stor sannolikhet till ett spännande jobb.

Lärcentrum erbjuder tre yrkeshögskoleutbildningar på ett respektive två år.


Blogroll


Advert

Se EuropeID.com - lokal närvaro för begränsade domäner