Robotteknik


- Tycker du om att arbeta med robotar och automation?
- Vill du göra nya robotprogram och fundera ut olika lösningar
på automation i produktionen.
- Gillar du att arbeta praktiskt och med robotar?

Då är Praktisk Robotteknik utbildningen för dig!

Företagen satsar på robotar i sin tillverkning och behöver kunniga
medarbetare, som vet hur robotcellen fungerar och som både kan
sköta robotcellen, underhålla och programmera om robotar för nya produkter.
Du kommer att få god kunskap om programmering av robotar och hur robotar samverkar med andra maskiner. Du lär dig att göra förbättringar för att få ut så mycket som möjligt av robotceller i produktionen.
Du blir den på företaget som kan hitta nya, smarta och effektiva lösningar
och den som sköter om produktionen i robotcellen.

Kort och gott en nyckelperson i produktionen


Ansökan

Du kan välja på att antingen söka via webben eller genom att skicka in en pappersblankett
I båda fallen måste du komplettera din ansökan med kopior på betyg från skolor och arbetsplatser.


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för KY-utbildning samt minst ett års yrkeserfarenhet från den tillverkande industrisektorn eller slutbetyg från gymnasieprogram inom industri, teknik och el-automation


Kursplan (utdrag ur) 5 Yh-poäng = 1 veckas studier

Praktisk Robotteknik

Roboten, 16 KY-poäng
Delkursen syftar till att ge den studerande goda kunskaper kring vad en robot är, vad den kan utföra och hur den kan användas i industriell verksamhet. Den studerande ska få kunskap om olika robotsystem, programvaror, programmering och simulering.

Miljö, 3 KY-poäng
Delkursen syftar till att ge den studerande kunskap om hur den fysiska miljön runt en robotcell påverkar människa och maskin. Den studerande ska få kunskap om de krav som finns för CE-märkning och vad en riskanalys är och hur den utförs.

Produktionsstrategi, 8 KY-poäng
Delkursen syftar till att ge den studerande kunskap om de olika kringutrustningar som finns och dess olika användningsmöjligheter. I kursen ingår kunskap om produktivitet, kvalitetssäkring, förebyggande underhåll, kalkyler, ekonomisk utvärdering samt kvalitetsutvärdering.

Kommunikation , 3 KY-poäng
Delkursen syftar till att ge den studerande kunskaper i studieteknik och gruppsamverkan. Den studerande ska få kunskaper och träning i att skriva rapporter, att arbeta i projekt, samt övning i att överföra kunskaper till en grupp.

Lärande i Arbete (LIA), 10 KY-poäng
Delkursen syftar till att ge den studerande praktiska färdigheter på plats ute i arbetslivet. I kursen itllämpas de kunskaper som inhämtats under teoretiska kursavsnitt.