Lärcentrakurser

Högskolekurser vid lärcentra, start höstterminen 2010

Ansökningstid
Generellt har högskolor och universitet sista ansökningsdag 15 april, men till de fristående kurserna
kan du i regel ansöka nästan ända fram till kursstart.
Anmälan till kurser sker på www

Hur lång är kursen?
Ett års heltidsstudier ger 60 högskolepoäng (hp).

Studietakt
Många fristående kurser vid högskolan läser du på halv- eller kvartsfart.

Besök vår hemsida ofta, vi uppdaterar så fort vi får mer information kring kursutbudet!